Aan elk product kleeft een bepaalde CO2-uitstoot. Vanwege de energie die is verbruikt, het transport dat is ingezet of de grondstoffen die zijn gebruikt. Dat is ook het geval voor mondmaskers. Het Alsico Mask onderscheidt zich omdat het CO2-neutraal is. Maar wat betekent dat precies?

Door een product CO2-neutraal te maken lever je een effectieve bijdrage aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Dat geldt voor kledij, maar net zo goed voor maskers.

Waarom is het terugdringen van de CO2-uitstoot ook weer zo belangrijk? We zouden het haast vergeten nu de ene crisis voor de voeten van de andere loopt. De concentratie in de atmosfeer aan CO2 en andere zogenaamde broeikasgassen is vandaag op het hoogste niveau in 3 miljoen jaar. De laatste keer dat er 415ppm CO2 in de atmosfeer hing was tijdens het Plioceen toen het nog een graad of drie warmer was en er nog palmbomen op Groenland groeiden.

Vandaag bevinden we ons in het Antropoceen, daarmee geven geologen aan dat het aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijk activiteit. Negatieve gevolgen helaas. Maar het betekent ook dat de mens het zelf in de hand heeft of we de klimaatverandering kunnen omkeren. Alleen de is de tijd die ons daarvoor rest bijzonder krap geworden.

Het laatste rapport van het internationale klimaatpanel IPCCC toont dat ons ‘carbon budget’ om onder 1,5 graden opwarming te blijven op zal zijn voor 2030. Het alternatief is niet prettig. Alle opwarmingscenario’s hoger dan 2 graden wijzen op ongecontroleerde domino-effecten die de leefbaarheid op aarde in gevaar brengen.

CO2-uitstoot meten en effectief terugdringen is dus niet zomaar een daad van goede wil, het is een morele plicht van ieder die begaan is met de toekomst van de enige plek waar- vooralsnog – menselijk leven mogelijk is, de aarde. Alsico heeft drie jaar terug voor het eerste een CO2-footprint genomen van haar volledige activiteit. Dat betekent dat we de emissies meten die het bedrijf zelf uitstoot (scope 1), de emissies via de energie die we verbruiken (scope 2) én de emissies in de hele productieketen van de grondstoffen die we aankopen (scope 3).

Na die eerste meting heeft Alsico twee dingen gedaan: er werden acties opgezet om de uitstoot terug te dringen waar die het hoogst was; bv. transport, energie, verplaatsingen, verpakking, maar vooral ook de grondstoffen zelf. Én de gemeten uitstoot werd gecompenseerd. Niet door certificaten aan te kopen – wat de meest gebruikte vorm van CO2-compensatie is – maar door te investeren in een boomplantingprogramma op het eiland Madagaskar.

Alsico heeft op die manier de voorbije twee jaar meer dan 100.000 bomen geplant. Meer nog, we hebben een eigen boomkwekerij (foto) waar de lokale bevolking kan meewerken en wordt opgeleid. In ruil voor hun werk krijgen ze opbrengstbomen zoals lychee, cacao of koffie, wat een waardig alternatief is voor de akkerbouw die liefst 90% van het oerbos op het eiland heeft doen sneuvelen en een erosie veroorzaakt die desastreus is voor bodems en ecosystemen.

De uitstoot van zowel stoffen, productie als transport wordt op die manier gecompenseerd. Dat wil zeggen dat als een kilo polyesterstof 20kg CO2 uitstoot, we een boom planten voor elke vijf kilo die we aankopen. Voor uw masker – dat 15g weegt – hebben we dus 0,003 bomen geplant. Een twijgje zeg maar. Maar wel een belangrijk twijgje. Een dat deel uit maakt van een groter geheel, dat streeft naar een CO2-arme economie en een leefbare wereld voor iedereen.

#carbonneutral, #CO2emissions, #climatechange