Meer en meer herbruikbare mondmaskers die vandaag te koop worden aangeboden, dragen het ‘Covid19-approved’-label van Centexbel. Zo ook overigens het Alsico Mask type C, dat u terugvindt op deze site. Maar waarvoor staat nu precies dit label?

Vandaag hebben we het over het label voor mondmaskers dat onlangs werd gelanceerd door Centexbel, het Belgische instituut dat instaat voor certificatie van textielstoffen.

In België is er het Covid19-approved label en in Nederland hebben ze de NEN-spec voor niet-medische mondmaskers. Interessant aan die twee richtlijnen is dat het Alsico Mask type C aan allebei voldoet. Laat ons daarom een kijkje nemen naar hoe die regels zijn ontstaan.

De nood aan een duidelijk waarmerk is ontstaan door het plotse en uiterst gevarieerde aanbod van herbruikbare mondmaskers, zeg maar de ‘comfortmaskers’ waar we het in een vorige post over hebben gehad. Op een moment dat iedereen achter de naaimachine kroop en allerhande textielbedrijven overschakelden op productie van maskers, vond de overheid dat er een richtlijn moest komen.

Die kwam er in de vorm van het technische document NBN/DTD S65-001:2020. Voluit ook ‘Community- en Artisanale maskers – Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik’. Het document is een geheel van technische criteria en richtlijnen die precies omschrijven waar een ‘community masker’ aan moet voldoen. Voor alle duidelijkheid, het gaat om een ondersteunend document – geen norm of verplichting – dat als aanbeveling geldt voor wie mondmaskers produceert.

In het document staan twee paragrafen die helder aangeven wat de minima zijn op het vlak van filtratiecapaciteit en luchtdoorlaatbaarheid. En laat nu net die twee criteria – zoals eerder gezien – bepalend zijn voor de kwaliteit/betrouwbaarheid van een mondmasker.

Met het label wil Centexbel naar eigen zeggen ‘de bedrijven ondersteunen in hun inspanningen om performante en veilige community mondmaskers te produceren’. Anders gezegd ze willen duidelijk aangeven waar de lat ligt op vlak van filtratie en luchtdoorlaatbaarheid bij maskers die nu her en der worden verdeeld of te koop worden aangeboden.

Van maskers die het label dragen, mag u dus gerust zijn dat ze de twee vooropgestelde minima halen volgens de testmethoden beschreven in het document. Maar het sluit niet uit dat een masker zonder een label ook performant kan zijn. Andere testmethoden kunnen immers net zo goed filtratiecapaciteit en ademendheid aantonen.

Het label wordt toegekend voor maximum één jaar. Daarna moeten de stoffen opnieuw worden aangeboden voor certificatie. Centexbel zelf geeft ook duidelijk aan dat zelfs met label de zogenaamde ‘gemeenschapsmaskers’ moeten worden beschouwd als een extra beveiligingsmiddel en nooit de basisrichtlijnen van fysieke afstand en handhygiëne zullen vervangen. Laten we vooral dat goed onthouden.

In een volgende post hebben we het over de filter die u weldra in de bus krijgt.

#mondmasker, #mondmaskers, #facemask, #mask, #covid19, #coronavirus, #socialdistancing, #whywearamask, #washyourhands